zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości

sortuj
PRZEMYSŁOWA PRZY TRASIE KATOWICKIEJ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gadka Stara,

4 731 500 | 9463 m2
nr oferty: 20778/DLR/DZS

Działka o powierzchni 0,9 ha zlokalizowana na południowych przedmieściach Łodzi przy "trasie katowickiej" - pierwsza linia na wzniesieniu. Kształt zbliżony do kwadratu: 111m x 90m Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 1 P/U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej: - możliwość lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, wiat, garaży, parkingów, dróg wewnętrznych, urządzeń budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń wodnych - dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - nakazuje się realizację strefy izolacyjnej, gdzie dopuszcza się lokalizację ogrodzeń oraz podziemnej lub nadziemnej infrastruktury technicznej, która umożliwi zagospodarowanie strefy, jako powierzchni biologicznie czynnej Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% powierzchni działki budowlanej; 3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80% powierzchni działki budowlanej; 4) intensywność zabudowy od 0,1 do 2,0; 5) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m; 6) dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45O; 7) pokrycie dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych większym niż 10O w kolorach czerwonych, ceglastych, brązowych, czarnych, grafitowych. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 5000 m2. Opiekun oferty: Andrzej Laśkiewicz tel. 791-420-680

PRZY TRASIE KATOWICKIEJ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gadka Stara,

20 595 000 | 34325 m2
nr oferty: 20776/DLR/DZS

Duży kształtny grunt zlokalizowany na południowych przedmieściach Łodzi, przylegający do "trasy katowickiej" - pierwsza linia na wzniesieniu. Grunt przylegający do drogi krajowej: 165m, głębokość: od 115m do 280m Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 1 P/U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej: - możliwość lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, wiat, garaży, parkingów, dróg wewnętrznych, urządzeń budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń wodnych - dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - nakazuje się realizację strefy izolacyjnej, gdzie dopuszcza się lokalizację ogrodzeń oraz podziemnej lub nadziemnej infrastruktury technicznej, która umożliwi zagospodarowanie strefy, jako powierzchni biologicznie czynnej Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 1) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% powierzchni działki budowlanej; 3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 80% powierzchni działki budowlanej; 4) intensywność zabudowy od 0,1 do 2,0; 5) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m; 6) dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45O; 7) pokrycie dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych większym niż 10O w kolorach czerwonych, ceglastych, brązowych, czarnych, grafitowych. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 5000 m2. Opiekun oferty: Andrzej Laśkiewicz tel. 791-420-680