(Symbol 20778/DLR/DZS) DZIAŁKA na SPRZEDAŻGadka Stara,
PRZEMYSŁOWA PRZY TRASIE KATOWICKIEJ

Działka o powierzchni 0,9 ha zlokalizowana na południowych przedmieściach Łodzi przy "trasie katowickiej" - pierwsza linia na wzniesieniu.

Kształt zbliżony do kwadratu: 111m x 90m

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania 1 P/U - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej:

- możliwość lokalizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, wiat, garaży, parkingów, dróg wewnętrznych, urządzeń budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń wodnych

- dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

- nakazuje się realizację strefy izolacyjnej, gdzie dopuszcza się lokalizację ogrodzeń oraz podziemnej lub nadziemnej infrastruktury technicznej, która umożliwi zagospodarowanie strefy, jako powierzchni biologicznie czynnej

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10% powierzchni działki budowlanej;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80% powierzchni działki budowlanej;
4) intensywność zabudowy od 0,1 do 2,0;
5) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m;
6) dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45O;
7) pokrycie dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych większym niż 10O w kolorach czerwonych, ceglastych, brązowych, czarnych, grafitowych.
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 5000 m2.

 

Opiekun oferty:

Andrzej Laśkiewicz tel. 791-420-680

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
20778/DLR/DZS
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Cena cena w innych walutach
4 826 130 PLN
Cena za m2
510 PLN
Kraj
POLSKA
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
łódzki wschodni
Gmina
Rzgów
Miejscowość
Gadka Stara
Położenie
POD MIASTEM
Powierzchnia działki
9 463, 00 m²
Rodzaj działki
PRZEMYSŁOWA

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Andrzej Laśkiewicz

Zapytaj o ofertę