zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości na sprzedaż

sortuj
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Góra Kalwaria okolica,

555 000 | 3698 m2
nr oferty: 20019/DLR/OGS

! JEDYNA TAKA DZIAŁKA W OKOLICY !!! Działka zlokalizowana w miejscowości Tomice w bliskim sąsiedztwie firmy Fackelmann. Nieruchomość o powierzchni 3698m2 (55x67) z dostępem do wszystkich mediów miejskich, objęta miejscowym planem zagospodarowania, który umożliwia realizację np. Dla terenu oznaczonego symbolem 1. U: 1.Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym terenu 1. U są: usługi administracji, turystyki, gastronomi i kultury, w tym domy weselne; usługi handlu; usługi motoryzacyjne, nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 2. Ustala się, że przeznaczeniem uzupełniającym terenu 1.U są: usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane w bryły budynków o funkcji podstawowej, z zastrzeżeniem że powierzchnia użytkowa przeznaczona pod usługi podstawowe nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej całego budynku; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w formie pojedynczego lokalu mieszkalnego w budynku usługowym, w kondygnacji powyżej parteru. 3.Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: dopuszcza się zachowanie istniejącej na terenie zabudowy, w tym zabudowy mieszkaniowej, z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy; zakazuje się realizacji obiektów o powierzchni zabudowy większej niż 1.000 m2 zakazuje się lokalizacji na działce budowlanej więcej niż jednego wolno stojącego budynku garażowego lub gospodarczego, przy czym maksymalna powierzchnia użytkowa takiego obiektu to 36 m2 4.Zasady ochrony i kształtowania środowiska: przyjmuje się dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów odrębnych, w związku z czym przyjmuje się kwalifikację terenu w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; zakazuje się realizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 5.Zasady kształtowania ładu przestrzennego: ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 10 m od linii rozgraniczającej drogi 2.KDL; 10 m od linii rozgraniczającej drogi 1.KD-GP. 6.Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy: powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż: a)1.350 m2 dla działki ewidencyjnej nr 83/5, b)1.500 m2 dla pozostałej części terenu; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego- 5 -Poz. 9064 2)szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 25 m; 3)wysokość zabudowy nie większa niż 12 m; 4)wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40%; 5)powierzchnia zabudowy nie większa niż 30%; 6)wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0.9; 7)realizacja dachów: a)dla zabudowy usługowej: o kącie nachylenia połaci dachowych do 10; b)dla zabudowy mieszkaniowej: o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 35 do 45, przy czym dla istniejących budynków w przypadku rozbudowy i częściowej nadbudowy dopuszcza się zachowanie i kontynuację istniejącego kąta spadku połaci dachowych; 8)obowiązująca kolorystyka budynków: a)dachy o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35 przekryte dachówką bądź też innym materiałem imitującym dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu, zieleni lub szarości, b)elewacje budynków w kolorach od bieli poprzez odcienie piaskowe i beżowe do koloru żółtego, c)zakazuje się stosowania na elewacjach budynków wszelkich paneli elewacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych, w tym sidingu. 7.Ustala się zasady dotyczące realizacji ogrodzeń: 1)ogrodzenia od strony dróg sytuowane w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w głąb działki w stopniu niezbędnym w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód tj.: drzew, urządzeń infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych, z zastrzeżeniem pkt 2; 2)przy drogach o szerokości w liniach rozgraniczających mniejszej niż 10 m w miejscach sytuowania bram wjazdowych nakazuje się wycofanie ogrodzeń o 2 m; 3)ustala się wysokość ogrodzenia nie większą niż 2,5 m od poziomu gruntu rodzimego; 4)dla zabudowy usługowej ustala się ogrodzenia ażurowe co najmniej powyżej 0,6 m od poziomu gruntu rodzimego; 5)dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizacji pełnych ogrodzeń; 6)zakazuje się realizacji ogrodzeń o przęsłach z prefabrykatów betonowych. 8.Ustala się zasady dotyczące reklam zgodnie z przepisami zawartymi w §53. 9.Ustala się zasady obsługi infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami rozdziału 4 w zakresie uzbrojenia terenu. 10.Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej: 1)obsługa komunikacyjna od drogi 2.KDL; 2)miejsca postojowe należy lokalizować na terenie własnej działki budowlanej według zasad ustalonych w §42. Zainteresowanych zapraszam do oglądania. Masz pytania śmiało dzwoń: Andrzej Laśkiewicz 791 420 680 ------------------------------------------------------------------------- KREDYT ----- KREDYT ----- KREDYT Oferujemy Państwu także bezpłatną pomoc w uzyskaniu najtańszych oraz najlepszych kredytów hipotecznych - ok. 20 banków - profesjonalni doradcy z doświadczeniem - szybkie sprawdzanie zdolności kredytowej - nie czekaj, wejdź już dziś na stronę: dalar.pl/kredyty i wyślij zapytanie - przeczytaj także opinie i rekomendacje zadowolonych klientów, oni już korzystali z doradców - oszczędzasz czas i pieniądze - to doradcy załatwią za Ciebie wszystkie formalności ------------------------------------------------------------------------- Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Konstancin-Jeziorna,

1 453 000 | 1453 m2
nr oferty: 20017/DLR/OGS

OSTATNIA TAKA DZIAŁKA W TEJ OKOLICY !!! Nieruchomość w postaci działki budowlanej zlokalizowana jest bezpośrednio przy ulicy Królewskiej w Klarysewie. Świetny dojazd do Warszawy, jednocześnie cicha i spokojna okolica domów jednorodzinnych, dostęp do wszystkich mediów miejskich, chodniki z kostki brukowej po obydwu stronach ulicy, wzdłuż której rosną piękne dęby. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą - maksymalna wysokość zabudowy to 13m, czyli 3 kondygnacje naziemne wliczając poddasze, 40% działki pod zabudowę. Zainteresowanych zapraszam do oglądania: Andrzej Laśkiewicz 791 420 680 ------------------------------------------------------------------------- KREDYT ----- KREDYT ----- KREDYT Oferujemy Państwu także bezpłatną pomoc w uzyskaniu najtańszych oraz najlepszych kredytów hipotecznych - ok. 20 banków - profesjonalni doradcy z doświadczeniem - szybkie sprawdzanie zdolności kredytowej - nie czekaj, wejdź już dziś na stronę: dalar.pl/kredyty i wyślij zapytanie - przeczytaj także opinie i rekomendacje zadowolonych klientów, oni już korzystali z doradców - oszczędzasz czas i pieniądze - to doradcy załatwią za Ciebie wszystkie formalności ------------------------------------------------------------------------- Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Warka, Warka okolica

48 500 | 1500 m2
nr oferty: 20007/DLR/OGS

PIĘKNE TERENY ZARÓWNO POD REKREACJĘ JAK I POD DOM CAŁOROCZNY !!! Nieruchomość zlokalizowana na południe od Warki, bezpośrednio przy utwardzonej drodze, przy działce znajduje się woda miejska oraz prąd. Teren działki równy, suchy, porośnięty samosiejkami brzozowymi. Piękna, spokojna i cicha okolica, około 300 metrów do drogi Warka-Kozienice. Teren dziłaki suchy, porośnięty samosiejkami: brzózki, sosenki, ... W okolicy powstają nowe domy jednorodzinne, wspaniała okolica zarówno pod zabudowę jednorodzinną-całoroczną, jak i pod rekreację. Polecam, Andrzej Laśkiewicz 791 420 680 ------------------------------------------------------------------------- KREDYT ----- KREDYT ----- KREDYT Oferujemy Państwu także bezpłatną pomoc w uzyskaniu najtańszych oraz najlepszych kredytów hipotecznych - ok. 20 banków - profesjonalni doradcy z doświadczeniem - szybkie sprawdzanie zdolności kredytowej - nie czekaj, wejdź już dziś na stronę: dalar.pl/kredyty i wyślij zapytanie - przeczytaj także opinie i rekomendacje zadowolonych klientów, oni już korzystali z doradców - oszczędzasz czas i pieniądze - to doradcy załatwią za Ciebie wszystkie formalności ------------------------------------------------------------------------- Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Piaseczno okolica, Prace Duże

391 000 | 3290 m2
nr oferty: 20003/DLR/OGS

Działka Budowlana objęta MPZP z zapisami dla zabudowy jednorodzinnej Działka położona w miejscowości Prace Duże w odległości około 6 km od Tarczyna i około 20 km od Piaseczna. Okolica spokojna o bardzo luźnej zabudowie, sa to obszary wiejskie na skraju chojnowskiego parku w okolicy przeważają tereny leśne. Dojazd do działki drogą gminną utwardzoną. Posesja jest ogrodzona w pełni zagospodarowana, zadbana. Działka podzielona na strefy w jednej części dominuje starodrzew, w innym miejscu nasadzone są drzewa i krzewy owocowe starych cenionych odmian, pozostałą część stanowi trawnik. Na działce jest woda miejska i energia elektryczna, siatka ogrodzeniowa jest wykonana na podmurówce. Działka posiada nie regularny kształt zbliżony do trapezu. Polecam, Tomasz Włodarczyk, tel. 609 480 028 ------------------------------------------------------------------------- KREDYT ----- KREDYT ----- KREDYT Oferujemy Państwu także bezpłatną pomoc w uzyskaniu najtańszych oraz najlepszych kredytów hipotecznych - ok. 20 banków - profesjonalni doradcy z doświadczeniem - szybkie sprawdzanie zdolności kredytowej - nie czekaj, wejdź już dziś na stronę: dalar.pl/kredyty i wyślij zapytanie - przeczytaj także opinie i rekomendacje zadowolonych klientów, oni już korzystali z doradców - oszczędzasz czas i pieniądze - to doradcy załatwią za Ciebie wszystkie formalności ------------------------------------------------------------------------- Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Grójec okolica, Grójec okolica

65 000 | 1050 m2
nr oferty: 20000/DLR/OGS

Do sprzedania działka budowlana o powierzchni 1050m2 położona na południe od Warszawy, ok. 25 km od centrum handlowego Janki, jadąc dwupasmową Aleją Krakowską w kierunku Grójca. Działka usytuowana jest za Tarczynem - przed Grójcem, mniej więcej w połowie drogi, w centrum miejscowości Głuchów, tak więc można w prosty i szybki sposób dojechać ze stolicy. Nieruchomość w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 25m x 42m. zlokalizowana przy drodze gruntowej w odległości ok 200m od drogi asfaltowej, w sąsiedztwie trasy Warszawa-Grójec. Dostępne media to energia elektryczna, gazociąg miejski w drodze, wodociąg w odległości ok. 100m. W okolicy zabudowa jednorodzinna, szkoła podstawowa, sklepy, przystanek autobusowy, blisko las, ścieżki turystyczne, inne. W dalszej okolicy, kilka - kilkanaście kilometrów, znajdują się ogromne centra handlowe (hurtowe i detaliczne) takie jak: Wólka Kosowska, Centrum Mody, Maximus. Dogodny dojazd do Grójca, Tarczyna, Piaseczna oraz Warszawy. Nieruchomość idealnie nadaje się na wybudowanie własnego domu, także ze względu położenie, można ją tymczasowo potraktować jako działka na weekendowe wypady za miasto. Bardzo dynamicznie rozwijająca się okolica, rokująca dobre perspektywy na przyszłość. Obok podobna nieruchomość do sprzedania w cenie 100 tyś. Kontakt: Tomasz Włodarczyk tel. 609-480-028, e-mail: tomasz.wlodarczyk@dalar.pl ------------------------------------------------------------------------- KREDYT ----- KREDYT ----- KREDYT Oferujemy Państwu także bezpłatną pomoc w uzyskaniu najtańszych oraz najlepszych kredytów hipotecznych - ok. 20 banków - profesjonalni doradcy z doświadczeniem - szybkie sprawdzanie zdolności kredytowej - nie czekaj, wejdź już dziś na stronę: dalar.pl/kredyty i wyślij zapytanie - przeczytaj także opinie i rekomendacje zadowolonych klientów, oni już korzystali z doradców - oszczędzasz czas i pieniądze - to doradcy załatwią za Ciebie wszystkie formalności ------------------------------------------------------------------------- Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Konstancin-Jeziorna,

1 250 000 | 1650 m2
nr oferty: 20001/DLR/OGS

NAJLEPSZA OFERTA W OKOLICY!!! Działka budowlana w STREFIE A w Konstancinie przy ul. Rycerskiej. Do Parku Zdrojowego 700m. MPZP dopuszcza 20% zabudowy powierzchni działki, 2 kondygnacje do max. 10m wysokości. Zabudowa pensjonatowa, mieszkalna jednorodzinna oraz usługowa biurowa, ochrony zdrowia, oświatowa itp. Jest to jedna z nielicznych działek gdzie nie ma nadmiaru drzew dzięki czemu jest sucho i słonecznie. W sąsiedztwie rezydencje i domy jednorodzinne. Wszystkie media miejskie. Do przystanku ZTM 200m. UWAGA! Możliwość wzięcia w rozliczeniu ładnego ok.70 m2 mieszkania w Warszawie Mokotów, Śródmieście, Powiśle. Cena do negocjacji! Masz pytania śmiało dzwoń! Opiekun oferty: Andrzej Laśkiewicz 791-420-680 andrzej.laskiewicz@dalar.pl ------------------------------------------------------------------------- KREDYT ----- KREDYT ----- KREDYT Oferujemy Państwu także bezpłatną pomoc w uzyskaniu najtańszych oraz najlepszych kredytów hipotecznych - ok. 20 banków - profesjonalni doradcy z doświadczeniem - szybkie sprawdzanie zdolności kredytowej - nie czekaj, wejdź już dziś na stronę: dalar.pl/kredyty i wyślij zapytanie - przeczytaj także opinie i rekomendacje zadowolonych klientów, oni już korzystali z doradców - oszczędzasz czas i pieniądze - to doradcy załatwią za Ciebie wszystkie formalności ------------------------------------------------------------------------- Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny.